1
Nowe poziomy bezpieczeństwa,
wydajności i skalowalności
z Oracle 
2
Rozwiązania tworzymy
dla klienta
i wspólnie z nim
3
Nowoczesne zarządzanie z
Prolan ERP
Fundusze   i Instytucje Publiczne
Fundusze
i Instytucje Publiczne
Zakłady mleczarskie
Zakłady mleczarskie
Dystrybucja i przetwórstwo stali
Dystrybucja i przetwórstwo stali
Placówki badawczo - rozwojowe
Placówki badawczo - rozwojowe
Zakłady produkcyjne
Zakłady produkcyjne
Hodowla i nasiennictwo
Hodowla i nasiennictwo

Portal Zgłoszeń

Moduł Portal Zgłoszeń  pozwala na komunikację on-line pomiędzy Kontrahentem, a Wykonawcą oraz umożliwia nadzór nad zgłoszeniami serwisowymi, reklamacjami itd.  Wyznaczeni użytkownicy Kontrahenta w zakresie zdefiniowanych uprawnień mogą przesyłać zgłoszenia wraz z załącznikami, nadzorować proces realizacji zgłoszeń i mieć dostęp do pełnej dokumentacji.

 

  •  
dowiedz się więcej

Skontaktuj się

Dane spółki :
Prolan Sp. z o.o.

ul. J. Słowackiego 2A Zadzwoń do nas:
41-800 Zabrze tel.: 32 307 06 26
biuro@prolan.com.pl  
skontaktuj się z nami

Portal Czyste Powietrze

Prolan sp. z o.o. opracowała i wykonała Portal Czyste Powietrze spełniający wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nasza firma uruchomiła Portal, gdzie od 19.09.2018 r. Beneficjenci mogą składać wnioski w formie elektronicznej korzystając z w/w Portalu w każdym z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo każdy zarejestrowany Beneficjent posiadający indywidualne konto ma dostęp do swoich danych (wniosku, umowy,  harmonogramu spłat, wezwań do zapłaty itd.) oraz statusów realizacji danej sprawy.
 
Portal jest zintegrowany z aplikacją dziedzinową danego WFOŚiGW co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z  wniosku programu „Czyste Powietrze” do sytemu informatycznego Funduszu 
i pozwala na optymalizację procesu obsługi wniosku oraz dalsze elektroniczne procedowanie danej sprawy.
dowiedz się więcej

Portal Dostawców Mleka

Wychodząc naprzeciwko podmiotom skupującym mleko i ich dostawcom Prolan przygotował „Portal Dostawców Mleka”. Portal Dostawców Mleka jest modułem dedykowanym dla podmiotów skupujących mleko (Zakłady mleczarskie, Grupy Producentów mleka) i pozwala na bezpośredni dostęp dostawcom mleka (rolnikom)  do  wyników badań laboratoryjnych, historii dostaw, rozliczeń finansowych i innych dokumentów udostępnionych przez podmiot skupujący.
Każdy podmiot skupujący, który posiada moduł „Skup” autorstwa Prolan jest w stanie udostępnić swoim dostawcom w czasie rzeczywistym dane o jakości skupowanego mleka zarówno z poziomu komputera jak i urządzeń mobilnych. Dostawca ma możliwość pobrania różnego rodzaju dokumentacji bezpośrednio z Portalu np. faktura, rachunek RR.
 
dowiedz się więcej