Zakłady mleczarskie

Zakłady mleczarskie

Specyfika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Prolan ERP dla branży mleczarskiej ukierunkowana jest na kompleksowe wspomaganie działalności zakładów mleczarskich oraz podmiotów skupujących i przetwarzających mleko surowe. Informatyzacja obejmuje wszystkie działy przedsiębiorstwa, począwszy od skupu i odbioru surowca, poprzez badanie i produkcję wyrobów mleczarskich z rozliczeniem materiałów bezpośrednich i rozliczeniem wydziałów produkcyjnych włącznie. Ponadto system umożliwia prowadzenie całej obsługi
handlowej w tym między innymi ewidencję zamówień (e-zamówienia, zamówienia na trasy), wydruk dowodów dostawy, HDI z opcją fakturowania okresowego, rozliczenie magazynów (wg partii i daty przydatności). System pozwala na szczegółową ewidencję opakowań zwrotnych dla kontrahentów i odbiorców wraz z automatycznym generowaniem faktur za nierozliczone opakowania. Wybrane moduły systemu umożliwiają rozliczeniewynagrodzeń dla dostawców mleka (moduł Skup) oraz pracowników (moduł Płace). Końcowym efektem wdrożenia systemu jest możliwość automatycznego wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia wyrobu (TKW).
Oferowany system o architekturze modułowej, wielooddziałowej i welofirmowej  pozwala dopasować funkcjonalność do indywidualnych potrzeb Klienta, poprzez wdrożenie całej aplikacji, bądź jej wybranych modułów. Zastosowana technologia umożliwia łatwą integrację z innymi systemami np. ECOD (EDI), systemy bankowe, Urzędy Skarbowe (e-deklaracje), MF (JPK).
To co wyróżnia firmę Prolan oraz system Prolan ERP dla branży mleczarskiej :

  • 29 letnie doświadczenie,
  • skomputeryzowanie ponad 70-ciu zakładów mleczarskich,
  • jedna wspólna baza danych dla całego ERP,
  • możliwość uzyskania kompleksowych raportów i analiz, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi Business Intelligence , Generatora Raportów i mechanizmów drill up i drill down,
  • kompleksowość, elastyczność rozwiązania oraz pełna integracja z MS Office,
  • automatyczna dekretacja dokumentów źródłowych w zakresie finansowym i kosztowym,
  • możliwość zamodelowania w systemie dowolnej struktury obiegu dokumentów i systemu rozliczeń,
  • jednolity interfejs dla wszystkich modułów dziedzinowych.