Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Prolan ERP Fundusze to kompleksowe oprogramowanie opracowane z myślą o Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmujące wszystkie obszary działalności statutowej.

Prolan jako jedyna w Polsce firma oferuje kompleksowe programy ERP dla funduszy, oparte o jedyną wspólną dla wszystkich modułów bazę danych.

Prolan ERP Fundusze to program obejmujący zarówno planowanie, jak również ewidencją umów i wniosków oraz rozliczenia finansowe do sprawozdawczości OŚ-4.

Oprogramowanie ERP Prolan jest bardzo elastyczne w kwestii definiowania obiegu dokumentów, jak również struktury kosztów.

Zaksięgowanie dowodu księgowego w programie Finansowo-Księgowym, zawierającego wpłatę transzy, pożyczki lub dotacji skutkuje automatycznym odzwierciedleniem operacji finansowej przynależnej do danej umowy w programie Umowy/Wnioski. Finansowo – Księgowy system informatyczny dla firm posiada funkcje zwiększające efektywność księgowań operacji związanych z umową, takich jak rozpisanie kwoty – odsetki zwykłe, kapitał, kara, itd.