Zakłady mleczarskie

Zakłady mleczarskie

Portal Dostawców Mleka

Portal Dostawców Mleka jest modułem dedykowanym dla podmiotów skupujących mleko (Zakłady mleczarskie, Grupy Producentów mleka) i pozwala na bezpośredni dostęp dostawcom mleka (rolnikom)  do  wyników badań laboratoryjnych, historii dostaw, rozliczeń finansowych i innych dokumentów udostępnionych przez podmiot skupujący.
Każdy podmiot skupujący, który posiada moduł „Skup” autorstwa Prolan może udostępnić swoim dostawcom on-line dane o jakości skupowanego mleka zarówno z poziomu komputera jak i urządzeń mobilnych. 
Dostawca ma możliwość pobrania różnego rodzaju dokumentacji bezpośrednio z Portalu np. faktura, rachunek RR. Przy pomocy w/w narzędzia informatycznego po zalogowaniu (podaniu indywidualnego hasła) można śledzić swoje wyniki badań surowca oraz wielkość dostaw nie czekając na końcowe rozliczenie miesiąca przez podmiot skupujący. 
 
Szczegółowy zakres funkcjonalny obejmuje:
  • Prezentacja bieżących i historycznych wyników badań (mikrobiologii i komórek somatycznych, % tłuszczu, % białka, zawartość wody –krioskopia) dostępne on-line w momencie importu badań z pliku badań z laboratorium;
  • Wstępnie wyliczoną średnią geometryczną z wyników obliczanych za okres zgodnie z polską normą;
  • Prezentację graficzną ilości dostaw mleka w danym okresie;
  • Historię dostaw i rozliczeń finansowych za okres trwania umowy do chwili obecnej;
  • Udostępnienie dla dostawców, którzy są płatnikami VAT wygenerowanych przez podmiot skupujący faktur VAT z możliwością ich wydruku;
  • Powiadomienie o zdarzeniach krytycznych , sygnalizacja poprzez automatyczne powiadomienie dostawcy (SMS lub e-mail) np. znaczne pogorszenie wyników badań.