Analizy, Raporty

Analizy, Raporty

Analizy, Raporty
wróć do listy
Dzięki Prolan ERP oraz Oracle Business Intelligence możliwa jest analiza danych oraz raportowanie ich na podstawie informacji jakie zostały zebrane w programie Prolan ERP. Dane te widoczne są natychmiastowo. Za pomocą wyników można poprawić kontrolę nad procesami w firmie oraz monitorowanie postępów.
Prolan ERP poprzez swoją funkcjonalność dostarcza kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu. System może generować różne raporty do wykorzystania w każdej dziedzinie biznesu. Analiza danych dostarcza kierownictwu firmy informacje dotyczące: kosztów, wysokości sprzedaży, wielkości zapasów czy poziomu satysfakcji klienta. Dane mogą być analizowane w ujęciu miesięcznym, kwartalnym, rocznym lub w innym podanym przez Użytkownika.
Za pomocą systemu firmy Prolan firma zyskuje stały monitoring nad kluczowymi parametrami, narzędzie do sprawnego podejmowania decyzji na podstawie dostarczanych analiz i raportów.