Placówki badawczo - rozwojowe

Placówki badawczo - rozwojowe

Zintegrowany Systemu Zarządzania Prolan ERP dla działów badawczych służy do automatyzacji prac związanych z projektowaniem i zarządzaniem dokumentacją projektową. Zdefiniowany jest proces zarządza przepływem informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi według z góry ustalonych zasad, opracowanych na podstawie funkcjonujących w firmie procesów realizacji spraw.