O Firmie

O Firmie

Prolan Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 30 lat. Firma została założona w 1992 roku i od początku swojej działalności ukierunkowana jest na kompleksowe, informatyczne wspomaganie działalności przedsiębiorstw.

Prolan Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 30 lat. Firma została założona w 1992 roku i od początku swojej działalności ukierunkowana jest na kompleksowe, informatyczne wspomaganie działalności przedsiębiorstw.
 
Na początku swojej działalności firma opracowała na bazie Clipper-dBase   Zintegrowany System Zarządzania, który dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w roku 2007 zastąpiono nowoczesną aplikacją internetową Prolan ERP, która jest stale rozbudowywana o nowe funkcje wynikające z potrzeb rynku. W najbliższym czasie firma planuje rozwój aplikacji o nowe zagadnienie związane z systemem wspomagania zarządzaniem jakością (QMS).
 
Prolan sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu dedykowanych systemów informatycznych klasy ERP wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i instytucjami publicznymi. Podstawowym produktem firmy jest w pełni zintegrowany pakiet Prolan ERP oraz Prolan_IASF oparty o platformę bazodanową firmy Oracle (światowego lidera technologii baz danych). Uzupełnieniem sytemu ERP jest CRM  oraz narzędzie analityczne Oracle Business Intelligence bazujące na hurtowni danych. Do wsparcia sprzedaży oraz komunikacji elektronicznej  firma wykorzystuje nowoczesne technologie w tym między innymi : podpis cyfrowy, e-faktury, e-noty, B2B, elektroniczną obsługi wniosków, e-deklaracje, Portal Kontrahenta/Beneficjenta.
 
Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i wiedzy eksperckiej z dziedzin zarządzania, finansów i księgowości, handlu oraz kadr i płac firma gwarantuje doskonałą jakość, szybki rozwój funkcjonalności, dostosowanie do stale zmieniających się przepisów prawa oraz profesjonalną opiekę serwisową.
 
Głównym celem firmy jest dostarczenie rozwiązań branżowych, spełniających różnorodne wymagania biznesowe najbardziej wymagających klientów. Prolan jest twórcą szeregu innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla: zakładów mleczarskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakładów produkcyjno-handlowych, instytutów naukowo-badawczych, Agencji Rozwoju Regionalnego, oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Oferowany Zintegrowany System Zarządzania jest elastyczny w zakresie definiowania obiegu dokumentów i struktury kosztów. To co wyróżnia oprogramowanie na tle konkurencji, to silne zorientowanie aplikacji na automatyczne rozliczenia księgowe i tworzenie automatycznych rozdzielników oraz dekretów księgowych, z każdego poziomu obiegu dokumentów i rejestracji danych źródłowych. System jest tak zaprojektowany, że eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Jedna baza danych w skali całego przedsiębiorstwa pozwala na dowolne raportowanie wg wybranych parametrów.