Zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne

Zintegrowany Systemu Zarządzania Prolan ERP jest systemem dedykowanym dla konkretnej branży i w zależności od potrzeb Zamawiającego może obejmować inny zakres funkcjonalny. Rozwiązanie pozwala w pełni rozliczyć wydziały produkcyjne z surowca i materiałów bezpośrednich zużytych w cyklu produkcyjnym. ERP Prolan pozwala na: zarządzanie recepturami i marszrutami produkcyjnymi, kontrolę gniazd i maszyn produkcyjnych. W programie można zamodelować wytworzenie zarówno produktu gotowego jak i półproduktu czy podzespołu. System jest zbudowany modułowo co pozwala dopasować wielkość systemu i jego funkcjonalność do bieżących potrzeb. 
Firma Prolan na bazie analizy przedwdrożeniowej dostosowuje każdy z wybranych modułów do specyfiki Zamawiającego. Rozwiązanie pozwala na skuteczną optymalizację systemów w firmie i zwiększa kontrolę nad nimi.