Przedkładamy zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2020 r., na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz licencji  - szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać elektronicznie na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 06.03.2020 r., na adres e-mail: oferty@prolan.com.pl lub fax: (32) 337-22-33.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2020 r.

2. Formularz ofertowy.