Technologia

Technologia

Prolan Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 30 lat. Firma została założona w 1992 roku i od początku swojej działalności ukierunkowana jest na kompleksowe, informatyczne wspomaganie działalności przedsiębiorstw.

Oferowany Zintegrowany System Zarządzania Prolan ERP, Prolan_IASF jest aplikacją internetową klient-serwer czasu rzeczywistego, działającą na jednej wspólnej bazie danych. System charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, nowoczesnością, elastycznością i uniwersalnością zastosowań, co jest możliwe dzięki szerokiemu zakresowi parametryzacji, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb konkretnej branży.
 
Wszystkie moduły programowe wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania  z wyłączeniem Oracle Business Intelligence są autorstwa Prolan sp. z o.o. Oferowany system oparty jest o platformę bazodanową Oracle 12 c i umożliwia pracę on-line w sieci Intranet i Internet (np. biurami terenowymi, oddziałami przedsiębiorstwa) lub w tzw. chmurze.
 
Prolan ERP jest aplikacją internetową wykonaną w technologii webowej, obejmującą:Prolan ERP posiada Moduł Administratora, który pozwala na rozbudowę funkcjonalną aplikacji, tworzenie własnych raportów, swobodne skalowanie i konfigurowanie interfejsu użytkownika oraz nadawania indywidualnych praw dostępu.
 
Duże bezpieczeństwo:
 • Szyfrowanie informacji przesyłanej przez Internet;
 • Brak bezpośredniego dostępu do danych ze stanowiska użytkownika;
 • Rejestracja i identyfikowalność wszystkich operacji (nazwa użytkownika, data, czas, adres IP, rodzaj operacji);
 • Prowadzenie dzienników zmian danych wraz z możliwością podglądu (kto i kiedy dokonał modyfikacji danego rekordu);
 • Możliwość logowania do programu przy użyciu mikroprocesorowych kart chip;
 • Możliwość definiowania praw dostępu od strony warstwy serwera aplikacji i serwera bazy danych.
 • Spełnienie wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2004.100.1024) na poziomie wysokim.
  
Informacje o Bazie Danych Oracle :
 • Relacyjna baza danych;
 • Najwyższy wskaźnik bezpieczeństwa;
 • Możliwość pracy pod dowolnym systemem operacyjnym (MS Windows, Linux itd.);
 • Samostrojąca się baza danych;
 • Obsługa hurtowni danych (specjalne mechanizmy na poziomie SQL);
 • Skalowalność;
 • Archiwizacja w locie;
 • Obsługa standardu XML;
 • Mechanizmy workflow
  i wiele innych możliwości opisanych na http://www.oracle.com/pl