Wdrożenie nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej celem optymalizacji istniejących oraz uruchomienia nowych procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E.
 

Celem projektu jest zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej dedykowanej dla optymalizacji i usprawnienia procesów biznesowych i przepływu informacji pomiędzy Wnioskodawcą, a klientami i pracownikami oraz stworzenie nowej usługi Software as, a Servisem (SaaS) w modelu chmury obliczeniowej. Projekt dotyczy rejestracji, optymalizacji i monitorowania procesów wewnętrznych w spółce oraz optymalizacji procesów zewnętrznych z klientami Wnioskodawcy oraz udostępnienia usługi SaaS na serwisach Wnioskodawcy dla klientów z sektora mleczarskiego. Dzięki wprowadzeniu mechanizmów automatyzacji, kontroli i nadzoru nad zleceniami i dokumentacją oraz wprowadzenia nowej usługi SaaS Wnioskodawca zamierza uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć zakres i jakość świadomych usług. Nowe rozwiązanie winno uwzględniać nowoczesne technologie informatyczne, specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B i B2E pomiędzy Wnioskodawcą i jego klientami oraz personelem.

Kluczowymi rezultatami planowanego projektu będą:
Innowacja procesowa co wynika z faktu, że podstawowym efektem zastosowania technologii wprowadzenie do eksploatacji zoptymalizowanych procesów na bazie nowej generacji technologii dla aplikacji biznesowych. Będący przedmiotem projektu Moduł Modelowania i Administracji Procesów wykonany będzie w nowej technologii responsywnej Responsive Web Design (RWD), która to technika projektowania strony www umożliwia, aby jej wygląd i układ dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. przeglądarki, smartfonów czy tabletów. 
Strona stworzona w takiej technice jest uniwersalna i wyświetla się dobrze zarówno na dużych ekranach, jak i na smartfonach oraz tabletach. Obsługa tej techniki odbywa się za pomocą, tzw. media queries, które pozwalają rozpoznać rozdzielczość okna przeglądarki i zastosować odpowiedni arkusz stylu, lub jego fragment. Dodatkowo Moduł Modelowania i Administracji Procesów oraz zamodelowane na jego bazie funkcjonalności takie jak: Portal Pracownika i Portalu do obsługi procesów dla Dostawców Mleka, posiadać będą  technologię pozwalającą osobą niedowidzącym wybierać rozmiar czcionki w trzech stopniach rozmiaru oraz optymalizować czytelność tekstu poprzez zmianę kontrastu zgodnie z WCAG 2.0. Innowacja ta ma charakter procesowy poprzez zastosowanie technologii responsywnej i technologii pozwalającej spełnić wymagania WCAG 2.0 dla osób niedowidzących. 

Innowacja produktowa:
Stworzony w wyniku wdrożenia nowej Platformy do obsługi PWIZ Portal do usługowej obsługi i realizacji procesów pomiędzy mleczarniami i Dostawcami Mleka wykonany w nowoczesnej technologii dostępnej przez użytkowników z poziomu urządzeń mobilnych (notebook, tablet, smartfon) oraz z poziomu różnych przeglądarek internetowych umożliwi Wnioskodawcy wprowadzenie na rynek do praktyki biznesowej zoptymalizowanych procesów w realizacji pomiędzy Wnioskodawcą, a jego partnerami z branży mleczarskiej (jak również pośrednio). Dotyczy to relacji z Partnerami w ramach regionu. Dodatkowo zoptymalizowane procesy będą mogły być oferowane w trybie usługi SaaS (Software as a Service). Nowa usługa (produkt) dedykowany dla realizacji zoptymalizowanych procesów będzie dostępna przez Internet dla kontrahentów Wnioskodawcy z branży mleczarskiej (zakłady Mleczarskie, Grupy Producenckie), a w konsekwencji dla rolników - Dostawców Mleka.

Wartość projektu: 418 489,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 153 512,25 zł
Beneficjent: PROLAN SP. Z O.O.