Zakres usług

Zakres usług

Prolan Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 30 lat. Firma została założona w 1992 roku i od początku swojej działalności ukierunkowana jest na kompleksowe, informatyczne wspomaganie działalności przedsiębiorstw.

Prolan posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu dedykowanych systemów informatycznych. Duże doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w różnych branżach pozwala firmie na rozwiązanie kluczowych problemów biznesowych oraz optymalne skonfigurowanie systemu pod potrzeby klienta.
 
Obecnie stosowana metodologia wdrożenia zawiera następujące fazy realizacji projektu:
 • Audyt wstępny – analiza przedwdrożeniowa;
 • Kastomizacja – przygotowanie w Prolan wersji oprogramowania wg wymagań  określonych w analizie przedwdrożeniowej;
 • Testy akceptacyjne – weryfikacja zgodności funkcjonalnej w stosunku do założeń projektowych;
 • Asysta rozruchowa (3-miesięczny nadzór nad systemem w początkowej fazie eksploatacji);
 • Usługa utrzymania systemu (asysta powdrożeniowa);
 
Oprócz działalności podstawowej związanej z projektowaniem i wdrożeniem systemów informatycznych, Prolan świadczy usługi techniczne, związane z nadzorem nad serwerami i bazą danych Oracle, a także z projektowaniem i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa oraz systemów wirtualizacji.
 
Zakres świadczonych usług:
 • Doradztwo z zakresu zarządzania, w ramach którego świadczone są usługi związane z wdrażaniem technologii informatycznych;
 • Opracowanie obiegu dokumentów w celu optymalnego wdrażania systemów;
 • Doradztwo techniczne;
 • Projektowanie i uruchomienie usług sieciowych;
 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i serwerów baz danych;
 • Instalacja i konfiguracja systemów bezpieczeństwa i wirtualizacji;
 • Instalacja i konfiguracja systemu archiwizacji;
 • Dostawy i kompletacja sprzętu komputerowego;
 • Wdrożenie oprogramowania autorskiego;
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie oprogramowania, usług technicznych, systemów bezpieczeństwa i serwerów.