WMS

WMS

Funkcjonalność modułu Gospodarki Materiałowej pozwala na tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzez swobodną definicję jednostek magazynowych, kierunków oraz jednostek obrotu materiałowego. Takie podejście umożliwia definicję dowolnej ilości magazynów (także wirtualnych), dokumentów i powiazań pomiędzy magazynami. Moduł przewidziany jest do obsługi i wspomagania Magazynu Technicznego. Funkcjonalność, która wyróżnia moduł Gospodarki Materiałowej od standardowej funkcjonalności związanej z obsługą magazynu, to możliwość przypisania rodzajów kosztów i zleceń podczas rejestrowania obrotów kosztowych na dokumentach magazynowych.