WMS

WMS

Gospodarka Materiałowa

System GOSPODARKA MATERIAŁOWA służy do automatyzacji prac związanych z prowadzeniem księgowości materiałowej. System "G-M" operuje następującymi podstawowymi pojęciami takimi jak: kartoteka indeksów oparta o aktualny indeks materiałowy, bilans otwarcia, dokumenty materiałowe funkcjonujące w przedsiębiorstwie, miejsca powstania kosztów, rodzaje kosztów, kartoteka zleceń oraz kartoteka stanów magazynowych. Ze względu na wymogi HCCP wprowadzono możliwość rejestracji przyjęć i wydań wg dostaw lub partii.