Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Kancelaria (KN)

Moduł Kancelaria (Obieg poczty i dokumentacji) służy głównie do rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Wpływająca korespondencja zazwyczaj związana jest z obsługą spraw beneficjentów. W celu poprawienia efektywności obsługi realizowanych spraw, moduł Kancelaria pozwala na definiowanie procesów przepływu informacji i nadzór nad dana sprawą.
Moduł Kancelaria posiada zaimplementowane mechanizmy umożliwiające uruchomienie procesu związanego z obsługą spraw wynikających z ewidencjonowanej korespondencji. Zdefiniowany proces zarządza przepływem informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi według z góry ustalonych zasad, opracowanych na podstawie funkcjonujących w firmie procesów realizacji spraw. Rozwiązanie to pozwala również na powiązanie z daną sprawą dokumentów w formie elektronicznych (załączników), które mogą zostać udostępnione z poziomu innych modułów Prolan ERP.