Prolan ERP

Prolan ERP

Udziałowcy

Moduł UDZIAŁY służy do prowadzenia kartoteki udziałowców spółdzielni. Możliwa jest rejestracja dowodów przychodów i rozchodów na:
  • fundusz udziałowy,
  • waloryzacje,
  • dywidendę,
  • dwa odrębne fundusze nie związane z udziałami (domyślnie Fundusz Wzajemnej Pomocy i Fundusz Inwestycyjny),