Prolan ERP

Prolan ERP

Transport

Moduł Transport składa się z dwóch podmodułów funkcjonalnych obejmujących:
- Planowanie transportu,
- Rozliczenie transportu.
Moduł planowania transportu umożliwia planowanie tras dla transportu własnego i transportu zleconego (obcego). Moduł ten jest zintegrowany z modułem handlowym i magazynowym pozwalając na rozliczenie dyspozycji transportu. Moduł ten również jest zintegrowany z systemem Rydwan służącym do optymalizacji tras skupowych i systemem Kadrowo-Płacowym.