Prolan ERP

Prolan ERP

Sprawozdawczość marketingowa

Moduł Sprawozdawczość marketingowa przeznaczony jest dla Działu Marketingu i Zarządu, jako narzędzie wspomagające i ułatwiające analizę i kontrolę aspektów działalności firmy związanych ze sprzedażą. Umożliwia tworzenie zestawień z obszaru obrotów handlowych (magazyn, dział handlu, produkcja …).


Ze względu na możliwość wieloletnich analiz porównawczych (okres do okresu) i związany z tym długi okres przeliczania danych, moduł ten oparty jest o hurtownię danych.

Zakres funkcjonalny obejmuje:

  • Zestawienia stałe, zdefiniowane przez Wykonawcę wg Wymagań Zamawiającego, z danych zgromadzonych w hurtowni danych w układzie (kolumna – miesiąc);
  • Zestawienia swobodnie definiowane przez Zamawiającego przy pomocy tzw. Generatora Zestawień, obejmujące np. zestawienia ze sprzedaży, produkcji i innych kierunków dowolnie zdefiniowanych w ramach istniejącego obiegu dokumentów i danych dostępnych w Bazie Danych.