Prolan ERP

Prolan ERP

Portal Beneficjenta

Portal Kontrahentów jest aplikacją internetową obsługiwaną za pośrednictwem strony WWW i może stanowić podstronę firmowej strony internetowej. Aplikacja umożliwia zdalny kontakt (m.in. składanie zamówień, aktualizację cen, generowanie ofert promocyjnych, modyfikację ilości zamawianych produktów, kontrolę płatności itd.). Portal internetowy kontrahentów jest zintegrowany z bazą danych Oracle (produkcyjną) systemu Prolan ERP poprzez tzw. Integrator. Zakres informacji udostępniany dla kontrahentów i zakres dostępu do danych jest zgodny z eksploatowaną funkcjonalnością i jest modelowany w Integratorze. Wszystkie informacje gromadzone w bazie danych mogą być udostępnione na portalu, w tym np. statusy (stan realizacji zamówień).

 

Administrator może samodzielnie administrować Bazą Danych i treścią portalu oraz definiować konta użytkowników portalu.


Portal podzielony jest funkcjonalnie na:

 • Obsługę dostawców (wspomaganie zamówień do dostawców); zalecany dla firm o dużym obrocie towarami obcymi z zakupu.
 • Obsługę odbiorców (wspomaganie zamówień od odbiorców); zalecany dla firm, które chcą zoptymalizować proces składnia zamówień.


Portal kontrahentów – obsługa dostawców

Portal kontrahentów w zakresie obsługi dostawców pozwala na wspomaganie komunikacji między przedsiębiorstwem, jego oddziałami lub sklepami firmowymi, a dostawcami w zakresie składania zamówień.

Funkcjonalność portalu pozwala między innymi na:

 • Dostęp do oferty dostawcy;
 • Analizę stanów magazynowych u dostawcy;
 • Dostęp do innych informacji np. windykacji;
 • Bezpośredni import zrealizowanego przez dostawcę zamówienia do kartoteki dokumentów magazynowych systemu Prolan ERP (bazy produkcyjnej) jako dokumentu PZ (przyjęcia na magazyn handlowy, hurtowy lub sklep detaliczny).


Portal kontrahentów – obsługa odbiorców

Portal kontrahentów w zakresie obsługi odbiorców umożliwia dostęp do aktualnej oferty promocyjnej, cenników itd. Odbiorcy mogą składać zamówienia w dogodnym dla siebie terminie, a bezpośredni przepływ informacji pozwala na optymalizację dostaw i efektywne zarządzanie zapasami.

Funkcjonalność portalu pozwala na:

 

 •  Dostęp do oferty handlowej przedsiębiorstwa;
 •  Dostęp do indywidualnego cennika dla danego odbiorcy;
 •  Obsługę promocji;
 •  Zarządzanie statusem realizacji zamówień;
 •  Import zamówień elektronicznych do kartoteki zamówień systemu Prolan ERP (bazy produkcyjnej);
 •  Dostęp do innych danych np. informacji o zadłużeniu.