Przedkładamy zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2019 r., na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz monitorów - szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.
Oferty należy składać elektronicznie na dołączonym formularzu ofertowym do dnia 03.12.2019 r. na adres e-mail: oferty@prolan.com.pl lub fax: (32) 337-22-33.

1. Zapytanie ofertowe z dnia 22.11.2019 r.

2. Formularz ofertowy.