Prolan ERP

Prolan ERP

Rozliczenie Kosztów

Moduł ten przeznaczony jest dla firm z rozbudowaną analizą kosztów. Umożliwia automatyzację dekretacji kosztów. Uruchomienie modułu pozwala na automatyczne wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu.


Funkcjonalność obejmuje:

  • Automatyczne rozliczanie kont zespołu „5” z zastosowaniem wcześniej zdefiniowanych algorytmów systemowych lub ręcznych, z uwzględnieniem rozdzielników z produkcji i zleceń produkcyjnych na wyroby;
  • Automatyczne przeliczenie wg zasady „co – na co – wg czego”, przeprowadzane przez kolejne kroki rozliczenia kosztów, zdefiniowane wcześniej przez użytkownika;
  • Generowanie tabeli technicznego kosztu wytworzenia dla wyrobów za dany miesiąc;
  • Podgląd rozdzielników produkcyjnych w zakresie produkcji wyrobów i zużycia materiałów bezpośrednich;
  • Przeliczanie jednego lub kilku kroków rozliczenia kosztów z możliwością wykonania dekretu z kroku/ kroków.