Prolan ERP

Prolan ERP

Produkcja


Prolan ERP oferuje moduł Produkcji umożliwiający zarządzaniem procesami produkcyjnymi. Moduł jest przystosowywany pod potrzeby klienta i może obsługiwać produkcję:
  • Produkcję ciągłą - Występuje np. w przemyśle spożywczym, chemicznym czy kosmetycznym, gdzie zamiast partii produkcyjnej występuje partia lub wsad przetwarzany jednocześnie w kotle lub aparaturze, ograniczony przez pojemność pojemnika lub technologię.
  • Produkcja na zlecenie - na bazie projektów, gdzie odbiorca zleca wykonanie partii wyrobów według standardowej, uprzednio opracowanej dokumentacji.
  • Produkcja dyskretna - Produkcja wyróżniających się i zliczalnych jednostek wyrobów.
Charakterystycznymi elementami modułu są:
• planowanie produkcji,
• pełne rozliczenie wydziałów produkcyjnych z surowca i materiałów bezpośrednich, zużytych w cyklu produkcyjnym,
• rozliczenie surowca wg dowolnie zdefiniowanych składników (w branży mleczarskiej)
• rejestrację receptur na wyroby (kilka norm do jednego wyrobu) w podziale na surowiec i materiały bezpośrednie,
• rejestrację i wydruk raportu produkcji z dowolnego okresu (dzień, miesiąc itd.),
• ewidencję i rozliczenie magazynów produkcyjnych wg partii i daty przydatności,
• identyfikacja wyrobu z dokładnością do dostawy materiału.
• prowadzenie inwentaryzacji oraz wspomagania wydań i przyjęć przy pomocy terminala przenośnego Zebra-Motorola (WMS),
• pełna integracja z modułami: Dział Handlu, Laboratorium, Skup (w branży mleczarskiej).