Prolan ERP

Prolan ERP

Portal Pracownika

Portal pracownika jest aplikacją internetową, przeznaczoną do efektywnej komunikacji na linii pracodawca – pracownik. Za pomocą tego narzędzia pracownik ma bezpośredni wgląd do swojego czasu pracy,  kartoteki urlopowej czy naliczonego wynagrodzenia. Może również komunikować się zdalnie z pracodawcą składając np. wniosek urlopowy.
Jedną z cech tego typu aplikacji jest responsywność (RWD), czyli dostosowanie się grafiki i treści do rozmiaru wyświetlacza, na którym jest uruchomiona. Dzięki temu można korzystać z w/w funkcjonalności zarówno z komputera stacjonarnego czy laptopa jak telefonu komórkowego- smartfona.
 
Szczegółowy zakres funkcjonalny obejmuje:
  • Dedykowany dostęp pracownika do portalu poprzez podanie loginu i hasła.  
  • Pracownik po zalogowaniu się do portalu w zakładce „Absencje urlopowe” ma dostęp do kalendarza gdzie są naniesione informacje o urlopie i innego rodzaju nieobecnościach. Dodatkowo pracownik ma wgląd w informacje o należnym urlopie w tym miedzy innymi o :
   - ilości dni wykorzystanego urlopu,
   - ilości dni na żądanie
  • W zakładce „Kartoteka pracowników” jest możliwość uzyskania informacji o godzinach przepracowanych w danym miesiącu. Przejście do zakładki „Czas pracy” daje możliwość przeglądania szczegółowych danych każdego dnia miesiąca wraz z rejestracją wejść i wyjść z systemu RCP.
  • Pracownik mam możliwość składania wniosków o urlop, o przepustkę, czy wniosków o zaświadczenie. Każdy z tych wniosków jest możliwy do pobrania z konta pracownika
  • W zakładce „Dokumenty dla pracownika” pracownik ma dostęp do różnych dokumentów takich jak: harmonogram pracy (istotny dla pracowników zmianowych), paski wynagrodzeń, deklaracje podatkowe czy certyfikaty szkoleniowe.