Prolan ERP

Prolan ERP

Dział Handlu

Moduł  Dział Handlu przeznaczony jest do wspomagania działalności handlowej w:
  • Dziale Handlu w zakładach produkcyjnych,
  • hurtowniach własnych,
  • oddziałach produkcyjno-handlowych,
  • hurtowniach partnerskich,
System wspomaga rozliczenie Magazynów Handlowych, Hurtowych w zakresie obrotu towarami, wyrobami i opakowaniami. W każdej chwili dostępna jest informacja o aktualnym stanie ilościowym i wartościowym magazynu w oparciu o bieżącą sprzedaż (faktury VAT, faktury korygujące) oraz dokumenty obrotu magazynowego (PZ, WZ, RW, MM). Program umożliwia rezerwację towarów znajdujących się w magazynie. Program pozwala zamodelować dowolną strukturę dystrybucji towarów i rozliczeń poszczególnych kierunków dystrybucji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i poza nim.
System Dział Handlu umożliwia rozliczenia obrotów exportu i importu wewnątrz wspólnotowego (unijnego) i poza unijnego (faktury eksportowe, dokumenty związane np. CRM ).
System Dział Handlu przez powiązanie z modułem "Laboratorium", rejestrującym badania towarów, umożliwia automatyczne wystawiania atestów do dokumentów wysyłkowych.
Dane wejściowe do systemu mogą być wprowadzane przez:
  • Internet z wykorzystaniem Portalu Kontrahenta (zamówienia elektroniczne),
  • Internet z wykorzystaniem istniejących systemów transmisji danych (zamówień, faktur, dokumentów dostawy) np. EDI-Comarche (XML, EDIFACT), Infinite
  • Łącze szeregowe lub połączenie modemowe z inwentaryzatorów (dokumenty magazynowe wydania, przyjęcia, spisy inwentaryzacyjne, terminal przenośny bezprzewodowy Zebra - Motorola)