Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Zamówienia/Oferty (ZO)

Moduł Zamówienia/Oferty służy do kontroli i wspomagania procesu ofertowania i realizacji zakupów.