Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Wnioski na Zarząd/ Wnioski na Radę Nadzorczą (WZN)

Moduł Wnioski na Zarząd umożliwia elektroniczną obsługę posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie:
  • automatycznego generowanie wniosków w oparciu o dane zarejestrowane w module Obsługi Pożyczek (Wnioski/Umowy),
  • ręcznej ewidencji wniosków nie dotyczących działalności statutowej.
Program generuje dokumenty związane z posiedzeniem Zarządu /Rady Nadzorczej (np. porządek obrad, treści uchwał itd.).