Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe dzięki rozbudowanym funkcjom ułatwia zarządzanie majątkiem firmy i służy do ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz do automatycznego naliczania umorzenia i amortyzacji. Program pozwala na prowadzenie ewidencji analitycznej z podziałem na: stanowiska kosztów, komórki organizacyjne, źródła finansowania (np. środki własne, fundusze UE), osoby odpowiedzialne i inne grupowania zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkową funkcjonalnością modułu Środki Trwałe jest możliwość ewidencji środków trwałych i wyposażenia w oparciu o kody kreskowe, wydruk etykiet oraz rozliczania inwentaryzacji przy pomocy kolektora danych.