Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Portal Beneficjenta

Portal internetowy jest zintegrowany z bazą danych Oracle ZSI Prolan_IASF poprzez tzw. Integrator. Zakres informacji udostępniany dla Kontrahentów i zakres dostępu do danych zależy od wymagań Zamawiającego i jest modelowany w integratorze. Wszystkie informacje gromadzone w bazie danych mogą być udostępnione w portalu w tym np. statusy (stan realizacji wniosku lub umowy, rozliczenie z Kontrahentem itd).
Ze względów bezpieczeństwa baza danych Portalu jest odseparowana od bazy produkcyjnej ZSI (Oracle) . Wszelkie zmiany, które wprowadza Beneficjent nie przenoszą się bezpośrednio do bazy Oracle i podlegają weryfikacji przez upoważnionego pracownika Funduszu.