Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Planowanie/ Budżetowanie

Zamówienia Publiczne, Planowanie Wynagrodzeń, Planowanie Amortyzacji. Dane do modułu Budżetowania importowane są „na życzenie” lub automatycznie raz dziennie. Zapewnia to stabilność danych, zestawienia wykonywane w różnych przekrojach dadzą zgodne wyniki w okresie między importem danych. Import danych wykonywany jest metodą różnicową. Każdy import tworzy dokument zmian w stosunku do poprzedniego importu. Tworzy się w ten sposób historia zmian. Pozwala to uzyskać zestawienia na moment każdego importu danych oraz uzyskać informacje o zmianach między danymi importami. W budżetowaniu wydzielone są moduły decyzji o zapewnieniu środków (główny księgowy) oraz kontroli stanów środków finansowych w planowaniu/ kontroli harmonogramu transz. Moduły te działają w czasie rzeczywistym, podjęta decyzja nie wymaga wykonania importu danych.