Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence to kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia wglądu w wyniki analiz biznesowych jak największej grupie użytkowników oraz umożliwiający dowolnemu użytkownikowi z dowolnej jednostki organizacyjnej samodzielny dostęp do aktualnych, istotnych i przydatnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego.
Oracle BI to narzędzie do podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii rozwoju firmy. Rozwiązanie umożliwia tworzenie wielowymiarowych analiz, zarówno w ramach gotowych zestawień, jak i dynamicznych generatorów raportów, za pomocą których użytkownik może zdefiniować układ i zawartość prezentacji. Umożliwia użytkownikowi lub administratorowi kompleksowe zamodelowanie różnych źródeł informacji biznesowej w prosty, zrozumiały (logiczny), jeden model biznesowy, wykorzystywany przez wszystkie komponenty platformy systemu Business Intelligence (tylko jedna warstwa metadanych wykorzystywana przez wszystkie narzędzia BI). Potrafi integrować dane z różnych systemów hurtowni danych, hurtowni tematycznych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych operacyjnych. Pozwala użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) w przeglądarce internetowej.
Pakiet Oracle BI składa się z kilku produktów, które mogą być wykorzystywane razem, lub też niezależnie od siebie:
  • BI Server – skalowalny i wydajny serwer zapytań i analiz, umożliwiający łączenie danych relacyjnych, danych ze źródeł OLAP oraz pobieranych z gotowych aplikacji, zarówno produkcji Oracle jak i innych firm.
  • Answers – narzędzie do tworzenia zapytań i analiz na żądanie, które operuje na logicznym modelu danych zebranych z wielu źródeł i w środowisku opartym wyłącznie na technikach internetowych.
  • Interactive Dashboard – zaawansowane, interaktywne kokpity informacyjne umożliwiające użytkownikom podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji dzięki spersonalizowanym widokom danych.
  • Publisher – wysoce skalowalny mechanizm raportowania umożliwiający generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł i publikowanie ich w różnych formatach oraz za pomocą różnych kanałów publikacji.
  • Disconnected Analytics – rozwiązanie łączące produkty Answers i Dashboards w pakiet skierowany do pracowników mobilnych korzystających z komputerów niepodłączonych do sieci.
  • Office Plug-In – moduł dodatkowy umożliwiający automatyczną synchronizację informacji z produktów Answers, Dashboards i Reports w dokumentach Microsoft Word, Excel i Power Point.
  • Delivers – mechanizm powiadomień umożliwiający przechwytywanie i rozsyłanie różnymi kanałami powiadomień w reakcji na uprzednio zdefiniowane zdarzenia biznesowe w celu wspomagania szybkiego podejmowania decyzji.