Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Obsługa pożyczek (Wnioski /Umowy)

Moduł Obsługa pożyczek pozwala na gromadzenie szerokiego zakresu informacji związanych ze statutową działalnością Wojewódzkich Funduszy Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz udostępnia szeroką gamę funkcji wspomagających bieżącą działalność, zarówno w zakresie obsługi umów pożyczek, dotacji jak i innych realizowanych programów np. Postument.
Moduł umożliwia obsługę całego procesu biznesowego począwszy od złożenia wniosku do podpisania i rozliczenia finansowego umowy w tym między innymi:
  • Ocenę wskaźnikową Beneficjentów.
  • Ewidencję i ocenę merytoryczną wniosków (dotacje, pożyczki).
  • Obsługę umów, zabezpieczeń i aneksów.
  • Planowanie operacji finansowych dla różnych wariantów pomocy i rejestrację kontroli umów.
  • Wsparcie procesu monitorowania i windykacji (harmonogram wypłat i spłat, naliczanie odsetek, naliczanie kar umownych).
  • Księgowanie i fakturowanie rozliczeń z Beneficjentem.
  • Raportowanie i rozliczanie umów.
W niektórych Funduszach proces rejestracji wniosków poprzedza dodatkowy etap rejestracji KIZ (Karty Informacyjna Zadania.