Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Moduł Dane Osobowe

Moduł Dane Osobowe spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Ponieważ źródłem danych osobowych mogą być różne aplikacje funkcjonalne np. Kadry/Płace, Umowy/Wnioski,  F-K, Portal Kontrahenta w celu zapewnienia jednego źródła nadzoru nad danymi osobowymi  został opracowany odrębny moduł funkcjonalny „Dane Osobowe”, który umożliwia definiowanie przez użytkownika tzw. źródła danych (tabel)  z ZSI  lub rejestrację danych osobowych pochodzących spoza systemu informatycznego Prolan.