Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Kadry i płace

Moduł Kadry służy do ewidencji danych kadrowych pracowników, sporządzania wydruków dokumentów kadrowych, rejestracji absencji chorobowych i urlopowych oraz generowania zestawień z tym związanych. System Kadry współpracuje z modułem Płace oraz z modułem Rozliczenia Czasu Pracy (RCP). Moduł umożliwia ewidencję informacji kadrowych wraz z zachowaniem danych historycznych. Z poziomu w/w modułu dostępna jest kartoteka projektów, która umożliwia określenie procentowego zaangażowania pracownika w obsłudze projektu w danym okresie czasu.
Moduł Płace to profesjonalna aplikacja służąca do sprawnego zarządzania pracownikami oraz listami płac. Rozwiązanie jest w pełni sparametryzowane, co umożliwia zdefiniowanie dowolnych systemów wynagradzania i dowolnych składników w obrębie danego systemu wynagrodzeń. Moduł pozwala na rozliczenie wynagrodzeń pracowników Funduszu oraz pracowników obcych (umowy zlecenia, o dzieło itp.). Program Płace współpracuje z programem Płatnik ZUS.