Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

e-Faktury

Moduł e-faktury pozwala na generowanie i wysyłanie oraz import faktur w formie elektronicznej i może być zaimplementowany w module F-K, Obsługi pożyczek lub innym module, który obejmuje funkcjonalność związaną z obsługą faktur.

Podstawowe funkcjonalności:
  • Różne formaty dostarczenia e-faktur, zgodne z preferencjami Klienta (EDI, e-mail, zasób sieciowy, dedykowany portal);
  • Pojedyncze i seryjne podpisywanie faktur (podpis kwalifikowany i niekwalifikowany);
  • Archiwum – zgodne z przepisami prawa miejsce do przechowywania dokumentów, będące dogodnym narzędziem do przeszukiwania historii dokumentów.