Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Archiwum (AR)

Moduł Archiwum jest przeznaczony do ewidencji dokumentacji gromadzonej, udostępnionej i brakowanej oraz monitoringu historii wypożyczania. "AR" posiada powiązania funkcjonalne z innymi modułami eksploatowanego Prolan ERP. Powiązania te, to z jednej strony możliwość rejestrowania spisów zdawczo-odbiorczych przez zespoły korzystające programów takich jak: Obsługa Pożyczek, Finanse Księgowość, Kadry, Kancelaria oraz z drugiej strony, możliwość dostępu z poziomu powyższych aplikacji do informacji o statusie danej sprawy i lokalizacji topograficznej. Program pozwala na identyfikację segregatorów, teczek, spisów i kart udostepnienia przy pomocy czytnika kodów kreskowych.