Prolan ERP

Prolan ERP

Czyste Powietrze

Portal Czyste Powietrze przeznaczony jest dla osób fizycznych, które chcą wnioskować o dotację lub pożyczkę w ramach  programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Portal  ten jest w pełni zintegrowany poprzez integrator z bazą danych Oracle ZSI Prolan_IASF w 13-stu Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres informacji udostępniany dla Beneficjentów zależy od wymagań Zamawiającego i jest modelowany w integratorze. Wszystkie informacje gromadzone w bazie danych mogą być udostępnione na Portalu w tym np. statusy (stan realizacji wniosku lub umowy, rozliczenie z Beneficjentem itd).
Ze względów bezpieczeństwa baza danych Portalu jest odseparowana od bazy produkcyjnej ZSI (Oracle) . Wszelkie zmiany, które wprowadza Beneficjent nie przenoszą się bezpośrednio do bazy Oracle i podlegają weryfikacji przez upoważnionego pracownika Funduszu. Portal Czyste Powietrze jest dostępny z poziomu urządzeń mobilnych (Responsive Web Design).

Szczegółowy zakres funkcjonalny obejmuje:
  • Możliwość umieszczania na stronach internetowych portalu aktualnych treści oraz zdjęć wraz z możliwością ich modyfikacji bez konieczności znajomości jakiegokolwiek języka programowania (CMS).
  • Możliwość rejestracji wniosku w oparciu o aktywny formularz PDF spełniający wymagania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z wydrukiem wprowadzonego dokumentu i pełną kontrolą zarówno sumy kontrolnej, poprawności zarejestrowanych danych jaki i funkcji obliczeniowych czy wersji formularza.
  • Indywidualny dostęp kontrahentów do swoich danych poprzez zabezpieczenie unikalnym dostępem (nazwa użytkownika i hasło).
  • Możliwość prezentacji danych pozyskanych z bazy danych Funduszu w formie tabelarycznej z zastrzeżeniem wybranych pól przez Zamawiającego jako niedostępnych/poufnych.
  • Udostępnienie na Portalu wybranych informacji gromadzonych w bazie danych np. statusów (stanu realizacji wniosku lub umowy, rozliczeń z Beneficjentem itd).
  • Automatyczne generowanie dokumentów i danych informujących beneficjenta o stanie rozliczeń z Funduszem np. Karty Planowanego Rozliczenia, korespondencji, powiadomień o odsetkach, Karty Rozliczenia Umowy itd.
  • Wszelkie zmiany, które wprowadza Beneficjent nie przenoszą się bezpośrednio do bazy Oracle i podlegają weryfikacji przez upoważnionego pracownika Funduszu.