Placówki badawczo - rozwojowe

Placówki badawczo - rozwojowe

Zintegrowany Systemu Zarządzania Prolan ERP dla działów badawczych łuży do automatyzacji prac związanych z projektowaniem i zarządzaniem dokementacją projektową. 
Zdefiniowany jest proces zarządza przepływem informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi według z góry ustalonych zasad, opracowanych na podstawie funkcjonujących w firmie procesów realizacji spraw.