Faktoring

W związku z coraz większą popularnością ściągania należności przez zewnętrzną instytucję w celu zapewnienia przedsiębiorstwu środków finansowych o charakterze obrotowym (faktoring), Prolan sp. z o.o. zaprojektował narzędzie informatyczne wspomagające obsługę i kontrolę transakcji faktoringowych z poziomu aplikacji ZSI Prolan_IAS. Zadaniem aplikacji jest wspomaganie, kontrola i nadzór nad operacjami dotyczącymi faktoringu oraz umożliwienie elektronicznej wymiany danych z Faktorem (podmiotem działającym jako pośrednik np. z bankiem lub wyspecjalizowaną spółką faktoringową).
Moduł „Obsługa Faktoringu” wspomaga wszystkie typy faktoringu (krajowy, eksportowy, importowy), a także różne formy i rodzaje faktoringu (m.in. klasyczny, odwrotny, pełny, niepełny, ubezpieczony). Moduł „Obsługa Faktoringu” zaprojektowany zostały z myślą o przedsiębiorstwach (Faktorantach), które korzystają z usługi faktoringu.

Moduł „Obsługa Faktoringu” umożliwia miedzy innymi:

  • rejestrację umów faktoringowych (rejestr umów faktoringowych);
  • powiązanie kontrahenta z umowa faktoringową;
  • automatyzację procesów związanych obsługą transakcji faktoringowych, system alertów, statusów, sesji;
  • bieżące śledzenie aktualnego stanu rozliczenia z kontrahentem, z uwzględnieniem operacji faktoringowych;
  • automatyczną, dwukierunkową wymianę danych o rozliczeniach faktoringowych na linii system ERP faktoranta (Prolan ERP) – instytucja faktoringowa;
  • bieżącą analizę danych, generowanie raportów okresowych.