e-Faktury

W związku z nowymi przepisami prawa o przesyłaniu faktur w formie elektronicznej, umożliwiającymi całkowite zastąpienie faktur papierowych dokumentami elektronicznymi, wprowadziliśmy do oferty moduł e-Faktury.

Korzyści rozwiązania:

  • Szybkie i bezpieczne przesyłanie e-faktur do kontrahentów;
  • Automatyzacja wymiany e-faktur – krótszy czas oczekiwania na płatność oraz zwiększenie terminowości dostarczenia faktur;
  • Redukcja kosztów związanych z obsługą faktur papierowych tj. drukowanie, pakowanie faktur, koszty wysyłki, archiwizacja dokumentów papierowych;
  • Oszczędność czasu związana z wytwarzaniem, wysyłaniem, wyszukiwaniem dokumentów;
  • Zgodna z przepisami prawa, przejrzysta archiwizacja e-faktur;
  • Pełna integracja z Prolan ERP.

Podstawowe funkcjonalności:

  • Różne formaty dostarczenia e-faktur, zgodne z preferencjami Klienta (EDI, e-mail, zasób sieciowy, dedykowany portal);
  • Pojedyncze i seryjne podpisywanie faktur (podpis kwalifikowany i niekwalifikowany);
  • Archiwum – zgodne z przepisami prawa miejsce do przechowywania dokumentów, będące dogodnym narzędziem do przeszukiwania historii dokumentów.