Prolan ERP

Prolan ERP to zaawansowane oprogramowanie oparte na nowoczesnej bazie danych Oracle (SQL) i integrujące w sobie szereg funkcji, pozwalających na wygodne i bardzo wydajne zarządzanie obejmujące najważniejsze aspekty działalności przedsiębiorstwa.

Proponowany przez nas system Prolan ERP, da się dowolnie konfigurować i dostosowywać funkcjonalności poszczególnych modułów do określonego rodzaju działalności, niezależnie od tego, czy jest to handel, produkcja, sprzedaż detaliczna, czy np. usługi takie jak choćby prowadzenie restauracji.

Programy ERP pozwalają na łatwe generowanie analiz marketingowych oraz finansowych dla różnych aspektów działalności firmy. Pozwala to bardzo efektywnie, szczegółowo i przejrzyście planować oraz budżetować koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.

Proponowane przez nas systemy informatyczne dla firm to aplikacje sieciowe, doskonale sprawdzające się zarówno w Internecie, jak i w sieciach Intranet.

Prolan ERP niewątpliwie należy do najbardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie systemów ERP funkcjonujących na polskim rynku. To system wielooddziałowy czasu rzeczywistego. Doskonale nadaje się do pracy zdalnej w rozproszonej sieci. Do uruchomienia aplikacji nie jest potrzebny dodatkowy serwer terminali, czy dodatkowe oprogramowanie, które zwiększałyby nie tylko koszt zakupu, ale także eksploatacji.

Jedną z głównych zalet proponowanego przez nas systemu Prolan ERP jest bardzo duża elastyczność, umożliwiająca dowolne, dostosowane do bieżących potrzeb i charakteru działalności, definiowanie obiegu dokumentów, struktury kosztów, czy danych do analiz.

Aplikacja dostarcza wielu bardzo wygodnych narzędzi do automatycznego generowania rozliczeń księgowych, a także księgowych dekretów z każdego poziomu obiegu dokumentów, czy rejestracji źródłowych danych.

Nowoczesna, opracowana na bazie najlepszych praktyk programistycznych architektura aplikacji m.in. umożliwia skuteczne eliminowanie wielokrotnego wprowadzania do systemu powtarzających się danych.

Jedna baza danych zbierająca informacje o funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa, umożliwia generowanie szczegółowych raportów, na podstawie dowolnych parametrów.

Prolan ERP pozostaje zintegrowany z oprogramowaniem MS Office, dzięki czemu możliwe jest przechowywanie w bazie danych zeskanowanych dokumentów.

Prolan_IAS