Prolan ERP Placówki Badawczo-Rozwojowe

Prolan ERP Placówki Badawczo-Rozwojowe jest kompleksowym Zintegrowanym Systemem Zarządzania dla Instytutów naukowo- badawczych, obejmującym wszystkie obszary działalności Instytutu.

Powyższy System ERP obejmuje specyfikę placówek naukowo- badawczych w zakresie budżetowania projektów unijnych i strukturalnych. Budżetowanie polega na rejestracji planowanych kosztów z podziałem na grupy kosztów oraz kontroli realizacji kosztów poniesionych do planowanych, zarówno w zakresie obsługi działalności statutowej, jak i projektów unijnych i strukturalnych.

Dedykowany system autorstwa Prolan jest aplikacją internetową, działającą zarówno w sieci Intranet, jak i Internet i jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań klasy ERP na polskim rynku. Jest to system wielooddziałowy czasu rzeczywistego (on-line), który umożliwia pracę zdalną w sieci rozproszonej.
Oferowany system Prolan ERP jest elastyczny w zakresie definiowania obiegu dokumentów oraz struktury kosztów. To co wyróżnia oprogramowanie firmy Prolan na tle konkurencji, to silne zorientowanie aplikacji na automatyczne rozliczenia księgowe, tworzenie automatycznych rozdzielników oraz dekretów księgowych z każdego poziomu obiegu dokumentów i rejestracji danych źródłowych. System jest tak zaprojektowany, że eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Jedna baza danych (Oracle 11g) w skali całej placówki pozwala na dowolne raportowanie wg wybranych parametrów.

Aplikacja jest zintegrowana z MS Office i pozwala na przechowywanie w bazie danych dokumentów w postaci zeskanowanej.

null