Oracle Business Intelligence

Oracle BI to narzędzie do podejmowania decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii rozwoju firmy. Rozwiązanie umożliwia tworzenie wielowymiarowych analiz, zarówno w ramach gotowych zestawień, jak i dynamicznych generatorów raportów, za pomocą których użytkownik może zdefiniować układ i zawartość prezentacji. Umożliwia użytkownikowi lub administratorowi kompleksowe zamodelowanie różnych źródeł informacji biznesowej w prosty, zrozumiały (logiczny), jeden model biznesowy, wykorzystywany przez wszystkie komponenty platformy systemu Business Intelligence (tylko jedna warstwa metadanych wykorzystywana przez wszystkie narzędzia BI). Potrafi integrować dane z różnych systemów hurtowni danych, hurtowni tematycznych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych operacyjnych.

Pozwala użytkownikom na wykonywanie operacji drążenia danych do danych bardziej szczegółowych (drill down) oraz bardziej ogólnych (drill up).

więcej »