Udziały

Moduł Udziały służy do prowadzenia kartoteki udziałowców spółdzielni mleczarskiej i obejmuje:

 • Kartotekę danych osobowych udziałowców;
 • Rejestracja dowodów przychodów i rozchodów na:
  • fundusz udziałowy,
  • waloryzacje,
  • dywidendę,
  • dwa odrębne fundusze nie związane z udziałami (domyślnie Fundusz Wzajemnej Pomocy i Fundusz Inwestycyjny),
 • Zestawienia stanu udziałów i funduszy.

Powiązanie modułu Udziały z innymi modułami

 • Integracja z modułem Skup w zakresie importu danych z list wypłat o przychodach/ rozchodach na rejestrowanych funduszach.