Sprzedaż dla rolników

Moduł wspomaga proces rozliczenia zlewni (punktów odbioru mleka) w zakresie sprzedaży towarów, wyrobów i materiałów dla rolników. Przy pomocy tego modułu można wystawiać faktury, paragony lub dokumenty WZ (fakturowane okresowo). Wszystkie operacje sprzedaży lub wydania identyfikowane są poprzez kartotekę dostawców i rozliczane w module Skup, jako potrącenia z listy wypłat dostawców.