Rozliczenie Transportu

Moduł Rozliczenie Transportu dedykowany jest dla firm, które zajmują się zarządzaniem transportem samochodowym. Dotyczy to zarówno organizacji, które świadczą tylko usługi transportowe, jak również firm dystrybucyjno-handlowych. Aplikacja doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach posiadających transport własny, a także wynajmowany. System umożliwia kompleksowe zarządzanie bazą własnych i obcych środków transportu. Moduł ten jest zintegrowany z systemem Rydwan, służącym do optymalizacji tras skupowych oraz z modułami sytemu Prolan.

Funkcjonalność modułu

 • Wystawianie kart drogowych dla transportu własnego, w tym:
  • definiowanie zadań dla kierowcy,
  • rozliczanie zadań wykonanych przez kierowcę,
  • rozliczanie kosztów dla poszczególnych punktów trasy samochodu,
  • rozliczanie rzeczywistego zużycia paliwa według stanu początkowego i końcowego lub licznika zużycia paliwa,
  • rozliczanie zużycia normatywnego z zastosowaniem norm cyklicznych, możliwość wprowadzania kilku norm wg stanu załadowania lub ciągniętej przyczepy/ naczepy, rozliczanie w zużyciu normatywnym zużycia dodatkowego np. wynikającego z pracy pompy, pracy agregatu, pracy ogrzewania itp.,
  • możliwość rozliczania wielu zbiorników dla danego pojazdu – osobna rejestracja stanów paliwa oraz tankowań dla dodatkowych zbiorników pojazdu,
 • Wydruk kart drogowych – wg wzoru podanego przez klienta/ lub opcjonalnie nadruk na istniejące formularze kart drogowych;
 • Rozliczanie/ wydruk miesięcznych kart eksploatacyjnych samochodów i miesięcznych rozliczeń paliwa dla poszczególnych samochodów i kierowców;
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych zestawień kosztów według:
  • rodzajów kosztów definiowanych przez użytkownika,
  • punktów odbioru/ skupu/ dostaw definiowanych przez użytkownika,
 • Rejestracja/ wydruk kart pracy kierowców wg algorytmu naliczania godzin, wynagrodzeń i dodatków dostosowanego do potrzeb klienta (integracja z modułem Karty Pracy/ RCP);
 • Prowadzenie rejestru delegacji oraz sporządzanie zestawień przysługujących diet i ryczałtów za nocleg;
 • Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych na podstawie wprowadzonych kart pracy;
 • Prowadzenie kartoteki samochodu, w tym:
  • rejestracja niezbędnych danych o pojazdach (samochody, przyczepy i naczepy), w tym daty ważności przeglądów technicznych, ubezpieczeń OC/AC, daty ważności legalizacji tachografów i urządzeń do odbioru mleka,
  • prowadzenie kartoteki części zamiennych, szczegółowej na każdy samochód + rozliczenie z podziałem na grupy kosztów (skup mleka, dystrybucja),
  • sporządzanie ilościowo – wartościowych zestawień na podstawie kartoteki części zamiennych,
  • sygnalizacja utraty ważności przeglądów technicznych i okresowych, ubezpieczeń, konieczności wymiany oleju,
  • inne sygnalizacje wydarzeń związanych z pojazdem zdefiniowane przez użytkownika, z możliwością wprowadzenia okresowości tych zdarzeń wg daty wydarzenia, liczby dni do wydarzenia lub przebiegu kilometrów do danego wydarzenia,
 • Rozliczanie transportu najemnego (obcego), w tym:
  • rejestracja umów zawartych z przewoźnikami najemnymi, z możliwością definiowania stawek za kurs lub wg kilometrów,
  • rejestracja kursów wykonanych przez transport najemny dla poszczególnych umów + możliwość powiązania danego kursu z dokumentami wywozu (np. WZ), w celu dokładniejszej analizy kosztów,
  • ewidencja rachunków wystawianych przez przewoźników najemnych z możliwością kontroli wartościowej tych rachunków z prowadzonym rejestrem kursów,
  • prowadzenie słownika tras, z możliwością definiowania długości tych tras oraz możliwością wprowadzania różnych wariantów danej trasy, słownik tras wykorzystywany także w rejestrze kursów w celu wyliczenia wartości za kurs,
  • zestawienia: rozliczenia rachunków oraz zestawienie kosztów.