Rozliczenie Kosztów – Kalkulacja TKW

Moduł ten przeznaczony jest dla firm z rozbudowaną analizą kosztów i umożliwia automatyzację dekretacji kosztów. Uruchomienie tego modułu pozwala na automatyczne wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia wyrobu. W tym celu należy w pierwszej kolejności wdrożyć program Skup, Produkcja/ Magazyny produkcyjne i Gospodarka Materiałowa oraz uruchomić funkcjonalności programu Finansowo-Księgowego w zakresie obsługi zleceń (moduł Finansowo-Księgowy – Zlecenia).

Funkcjonalność obejmuje:

  • Automatyczne rozliczanie kont zespołu „5”, z zastosowaniem wcześniej zdefiniowanych algorytmów systemowych lub ręcznych, z uwzględnieniem rozdzielników z produkcji i zleceń produkcyjnych na wyroby;
  • Automatyczne przeliczenie wg zasady „co – na co – wg czego”, przeprowadzane przez kolejne kroki rozliczenia kosztów, zdefiniowane wcześniej przez użytkownika;
  • Generowanie tabeli technicznego kosztu wytworzenia dla wyrobów za dany miesiąc;
  • Podgląd rozdzielników produkcyjnych w zakresie produkcji wyrobów i zużycia materiałów bezpośrednich;
  • Przeliczanie jednego lub kliku kroków rozliczenia kosztów z możliwością wykonania dekretu z kroku/ kroków.