Portal Dostawców Mleka

Portal Dostawców Mleka pozwala na bieżące śledzenie wyników badań surowca, nie czekając na końcowe rozliczenie miesiąca przez Dział Skupu podmiotu skupującego. Powyższy moduł jest ściśle zintegrowany z modułem Skup i Laboratorium autorstwa Prolan Sp. z o.o.

Portal dostawców – informacje ogólnodostępne

  • Prezentacja informacji dedykowanej dla wszystkich dostawców np. cennik, informacje dla rolników, ogólne wydarzenia w mleczarni.

Portal dostawców – informacje dostępne dla określonego dostawcy po podaniu hasła (indywidualnego kodu)

  • Bieżące i historyczne wyniki badań (mikrobiologii i komórek somatycznych), dostępne on-line w momencie importu badań z pliku badań z laboratorium;
  • Wstępnie wyliczona średnia geometryczna z wyników obliczanych za okres zgodnie z polską normą;
  • Historia dostaw i rozliczeń finansowych za okres trwania umowy do chwili obecnej;
  • Informacje miesięczne związane z rozliczeniem kwot mlecznych, zakres danych zgodny z wzorcami dokumentów zawartych w rozporządzeniu MR do ustawy o regulacji rynku mleka;
  • Udostepnienie dla dostawców, którzy są płatnikami VAT wygenerowanych przez podmiot skupujący faktur VAT z możliwością ich wydruku. Dostawca uzupełnia dane na fakturze o numer faktury i podpis oraz zwrotnie przekazuje uzupełnioną fakturę do podmiotu skupującego.

Powiadomienie o zdarzeniach krytycznych

  • Sygnalizacja poprzez automatyczne powiadomienie dostawcy (sms lub e-mail) o zdarzeniu krytycznym np. znaczne pogorszenie wyników badań.

Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wersji demo programu: Portal Dostawców Mleka