Laboratorium

Moduł Laboratorium został opracowany dla zakładów mleczarskich i jest wykorzystywany do rejestracji wyników badań surowca i wyrobów oraz wydruków atestów dla kontrahentów.

Funkcjonalność modułu:

 • Rejestracja badań wyrobu lub towaru dla konkretnej partii/ dostawy (dla sprzedaży przerzutów surowca, produkcji w toku, zwrotu wyrobów, badań półproduktu);
 • Możliwość blokady danej partii do dystrybucji (blokada wydań z magazynu handlowego);
 • Możliwość wprowadzenia wartości domyślnych wyników badań dla wyrobów;
 • Rejestracja badań dostaw surowca (dla dostawy, od dostawców);
 • Wystawianie i wydruk atestów wielojęzycznych z podziałem na dwie kategorie:
  • atest produkcyjny wystawiany w sytuacji, gdy wymagany jest atest przed przyjęciem wyrobu z produkcji na magazyn,
  • atest dystrybucyjny wystawiany dla kontrahenta odbierającego wyrób lub towar (może być drukowany z poziomu Działu Handlu),
 • Generowanie atestu zbiorczego dla dowolnych typów badań;
 • Analiza odchyleń pomiędzy wynikami badań dla dostawców wg zadanych warunków;
 • Wydruk zaświadczeń (pasków) dla rolników z wyników badań surowca za dowolny okres;
 • Generowanie i wydruk zestawień badań i atestów wg zadanych warunków.

Powiązanie modułu Laboratorium z innymi modułami Prolan ERP

 • Powiązanie z modułem Rozliczenie Produkcji w zakresie:
  • badań dostaw (skup, zakup, przerzuty),
  • badania dostawców,
  • badań produkcji w toku,
  • badań wyrobów,
 • Powiązanie z modułem Dział Handlu/ Magazyny w zakresie kontroli partii i badań oraz zwrotów wyrobów.