Karty Pracy/ RCP

Funkcjonalność modułu pozwala na automatyczne wspomaganie rozliczenia czasu pracy (wyliczanie nadgodzin, godzin świątecznych, godzin drugiej i trzeciej zmiany) w oparciu o zarejestrowany czas pracy. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona ręcznie przez pracownika Działu Kadr lub Kierownika Produkcji albo wspomagana przez automatyczny odczyt z urządzenia do rejestracji czasu pracy RCP. Istnieje możliwość wydruku Karty Pracy Pracownika, kartoteki rocznej i licznych zestawień. Moduł może być powiązany z modułem rozliczania wynagrodzeń.

rozliczenie czasu