Gospodarka Materiałowa

Funkcjonalność modułu Gospodarki Materiałowej pozwala na tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzez swobodną definicję jednostek magazynowych, kierunków oraz jednostek obrotu materiałowego, co umożliwia definicję dowolnej ilości magazynów (także wirtualnych), dokumentów i powiazań pomiędzy magazynami. Moduł przewidziany jest do obsługi i wspomagania Magazynu Technicznego. Funkcjonalność, która wyróżnia moduł Gospodarki Materiałowej od standardowej funkcjonalności związanej z obsługą magazynu to możliwość przypisania rodzajów kosztów i zleceń podczas rejestrowania obrotów kosztowych na dokumentach magazynowych.

Gospodarka Materiałowa – Moduł podstawowy

Funkcjonalność modułu podstawowego:

 • Tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzez swobodną definicję jednostek magazynowych i jednostek obrotu materiałowego oraz dowolnego obiegu dokumentów na zdefiniowanej strukturze organizacyjnej;
 • Prowadzenie kartotek indeksów materiałowych wg bieżących cen średnich ważonych, ewidencyjnych, TKW (technicznego kosztu wytworzenia), wg partii i daty przydatności;
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów obrotu materiałowego (PZ, WZ, MM, RW i innych dowolnie definiowanych przez użytkownika);
 • Możliwość przypisania rodzajów kosztów i zleceń podczas rejestrowania obrotów kosztowych na dokumentach magazynowych np. RW;
 • Rejestracja stanów magazynowych (ilościowa i wartościowa) wg miesięcy w przekroju rocznym;
 • Generowanie i wydruk zestawień obrotów dla dowolnego indeksu materiałowego;
 • Możliwość prowadzenia słownika zleceń, stanowisk kosztów i rodzajów kosztów;
 • Możliwość generowania zestawienia materiałów bezpośrednich z uwzględnieniem stanów na produkcji i w innych oddziałach na magazynie technicznym;
 • Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego;
 • Możliwość prowadzenia inwentaryzacji oraz wspomagania wydań i przyjęć przy pomocy inwentaryzatora lub terminala przenośnego.

Gospodarka Materiałowa – Sprzedaż

Funkcjonalność modułu pozwala na sprzedaż materiałów poprzez wystawianie faktur, korekt lub paragonów. W zakładach mleczarskich zwykle funkcjonalność ta wykorzystywana jest do sprzedaży dla rolników i wówczas program odwołuje się do kartoteki dostawców mleka (moduł Skup).

Gospodarka Materiałowa – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Moduł współpracy z drukarką fiskalną;
 • Moduł współpracy z czytnikiem kodów kreskowych;
 • Moduł współpracy z kolektorem – inwentaryzatorem kodów kreskowych;
 • Moduł współpracy zdalnej z terminalem przenośnym.

Powiązanie modułu Gospodarki Materiałowej z innymi modułami Prolan ERP

 • Integracja z modułem Produkcja/ Magazyny produkcyjne poprzez automatyczne generowanie dokumentu MM (przekazania materiałów bezpośrednich);
 • Integracja z modułem SKUP poprzez eksport potrąceń dla rolników z tytułu sprzedaży;
 • Integracja z modułem Dział Handlu poprzez automatyczne generowanie dokumentów MM (przekazanie dok. palet)
 • Automatyczny dekret księgowy z programu Finansowo-Księgowego Prolan_IAS obejmujący:
  • automatyczny dekret księgowy ze sprzedaży, tworzony w oparciu o wystawione dokumenty sprzedaży (faktury, paragony),
  • automatyczny dekret materiałowy, tworzony w oparciu o rozdzielnik materiałowy.